Niet dan nadat

Zoek de fout: we zullen weer groeien, maar niet nadat we ingrijpende maatregelen hebben genomen. Gezien? Hier ontbreekt 'dan'.

In zijn juiste vorm luidt de uitdrukking: 'niet dan nadat'. 'Niet dan' betekent hier 'alleen, maar', 'pas'. De juiste zin luidt dus: we zullen weer groeien, maar niet dan nadat we ingrijpende maatregelen hebben genomen. Pas nadat we dat gedaan hebben, is er weer groei mogelijk. Het genoemde moet dus eerst gebeurd zijn.

Dat essentiële woordje 'dan' wordt nogal eens weggelaten. Zo schrijft De Stentor op 27 juni 2013: 'In de Tweede Kamer debatteert men over afslankingen van nog eens zes miljard euro [...]. Maar niet nadat de oppositiepartijen met vilein genoegen en het opentrekken van hele registers aan beeldspraken Diederik Samsoms plan neersabelden om consumenten te prikkelen [...]' Eigenlijk staat hier precies het tegenovergestelde van wat wordt bedoeld. Als je schrijft 'niet nadat' is het genoemde immers juist niet gebeurd.