Wat is juist?

Kritische media werden de deur gewezen of kritische media werd de deur gewezen

Antwoord
Juist is: kritische media werd de deur gewezen.

Uitleg
Veel mensen aarzelen of ze in zinnen als deze het enkelvoud of het meervoud moeten gebruiken. Daarvoor moet je eerst kijken hoe de zin in elkaar zit. De zin staat in de lijdende vorm, wat je kunt zien aan het de werkwoordsvorm werd. Een zin in de bedrijvende vorm die hiermee min of meer correspondeert, is bijvoorbeeld:
                De partij wees kritische media de deur.
In die zin is de partij het onderwerp. Kritische media is belanghebbend voorwerp (dat is een zusje van het bekendere meewerkend voorwerp). Je kunt er aan voor denken: de partij wijst de deur aan kritische media. Ook in de lijdende zin vervult kritische media die rol, het is dus níét het onderwerp. De lijdende zin heeft namelijk geen onderwerp. Er is dan ook geen reden om hier het meervoud te gebruiken. Vergelijk een andere onderwerploze zin als ‘Er werd aangebeld’ die immers ook in het enkelvoud staat.

Nu zijn er ook taalkundigen die kritische media in bovenstaande zin wel degelijk opvatten als het onderwerp. Als dat zo zou zijn, kun je ook de meervoudige persoonsvorm werden gebruiken. Maar deze opvatting wordt lang niet door iedereen gedeeld. Daarom adviseren we om hier het enkelvoud te gebruiken.